Rada Rodziców SP16

R. Biedunkiewicz - przewodniczący
W. Wosek - zastępca przewodniczącego
M. Kozikowska - skarbnikNr rachunku bankowego: 41 1320 1120 2469 5392 2000 0001

Dane do faktur:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni
ul. Chabrowa 43
81-079 Gdynia
NIP: 958-13-88-802