obiady

Konto bankowe do wpłat za obiady: 88144010260000000012529481


Na konto prosimy wpłacać tylko podane kwoty! Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretarciacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 7.30 do 15.30

Powyższe informacje mają na celu ułatwienie Państwu i nam procedur związanych z rozliczeniami. Dziękujemy!

Koszt obiadów w roku szkolnym 2016/2017 :

październik - 63 zł
listopad- 60 zł
grudzień - 48 zł
styczeń - 33 zł
luty - 60zł
marzec - 69 zł
kwiecień 48zł lub 57zł (+13,14,18 kwietnia)
maj - 54 zł
czerwiec - 45 zł

Zapraszamy Państwa do galerii zdjęć(kliknij tutaj) naszej nowoczesnej kuchni i stołówki. :)